Toisin sanoin

Hongisto, Ilona & Kaisa Kurikka (toim. 2013): Toisin sanoin. Taiteentutkimusta representaation jälkeenTurku: Eetos.

Toisin sanoin – Taiteentutkimusta representaation jälkeen etsii uusia lähestymistapoja ja käsitteitä haastaakseen taiteentutkimuksessa kivijalan aseman saaneen representaatioajattelun olettamuksia. Teoksen artikkelit etsivät taiteentutkimukselle uusia sanoja, joilla jäsentää taiteen todellisuussuhdetta. Samalla Toisin sanoin -kokoelma kirjoittaa esiin representaatio-käsitteen monimuotoisuutta tarkentamalla sen käyttötapojen alueita.

Toisin sanoin -kokoelman tekstejä yhdistää ajatus todellisuuden sekä kuvien ja sanojen vastavuoroisesta suhteesta. Kokoelman artikkeleissa korostuu taiteen aktiivinen ja materiaalinen olemus sekä tekijän, tutkijan ja katsojan liikkuva suhde tehtyyn, tutkittuun tai koettuun teokseen. Lisäksi tarkastellaan inhimillisen ja ei-inhimillisen välistä suhdetta.

Teoksen artikkelit käsittelevät kuvataidetta, kirjallisuutta ja elokuvaa. Kokoelmaan ovat kirjoittaneet professori Altti Kuusamo, professori Jukka Sihvonen, FT Karoliina Lummaa, FT Kaisa Kurikka, FM Marko Gylén, FT Pasi Väliaho, FT Ilona Hongisto, FT Taru Elfving ja FT Katve-Kaisa Kontturi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s