Kasvot ja dokumenttielokuva

Hongisto, Ilona (2008): “Olen valmis lähikuvaani”: Kasvot ja dokumenttielokuvaLähikuva 21:3, 9–25.

Artikkeli käsittelee kasvojen toimintaa dokumenttielokuvassa keskittyen eritoten 1970-luvun jälkeisiin vuosikymmeniin. tarkastelu lähtee liikkeelle 1800-luvulle jäljitetystä oletuksesta, jonka mukaan kasvot toimivat sisäisten ulottuvuuksien ja persoonallisuuden merkitsijöinä, ja etenee kolmen esimerkkitapauksen kautta käsittelemään kasvoja myös muihin suuntiin avautuvina, affektiivisina pintoina. Aikajänne ilmentää paitsi laaja-alaisia muutoksia kasvojen tulkinnassa myös keskeisiä käännekohtia dokumenttielokuvan historiassa.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s