Dokumentaarisuus

Hongisto, Ilona (2006): Dokumentaarisuus. Todellisuuden tallentamisesta todellisuuden kohtaamiseen. Teoksessa Sihvonen Tanja, Ridell Seija ja Pasi Väliaho (toim.) Mediaa käsittämässä. Tampere: Vastapaino, 47–68.

Artikkeli käsittelee dokumentaarisuuden potentiaaleja suhteessa todellisuuden tallentamisen paradigmaan. Se haastaa tallentamisen dokumentaarisuuden käsitettä ohjaavana määreenä ja osoittaa kohtaamisen analyysin kautta, miten dokumentaarisuus kiinnittyy siihen, mitä emme vielä tiedä.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s